Energetický manažment a audit

 

Našim poslaním je predovšetkým eliminácia neefektívneho využívania energetických zdrojov v súkromných podnikoch a komunálnej sfére za účelom:

 • zníženia ich energetickej náročnosti
 • zlepšovania energetickej účinnosti.

S našimi partnermi poskytujeme  prvotriedne služby v oblasti implementácie energetického manažmentu, projektov EPC (Energy Performance Contracting), energetických  auditov ako aj komplexného energetického poradenstva.

 

ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Z pohľadu úspor energie charakterizujeme Energetický manažment (EM) ako systematický proces monitorovania, kontrolovania a vykonávania opatrení smerujúcich k znižovaniu spotrieb energie v budovách alebo organizáciách.

Na dosiahnutie tohto cieľa sa predovšetkým využíva metóda Monitoring and Targeting (M&T).

Komu je určený ?

 • výrobné podniky
 • mestá a obce
 • administratívne centrá
 • hotely, penzióny, školy
 • polikliniky, nemocnice

 

Monitoring & Targeting

Zámerom M&T je kontinuálne diaľkové zhromažďovanie prevádzkových údajov daného objektu a jeho súčasných úrovní spotrieb energie  s cieľom odhaliť a vyriešiť anomálie v spotrebe alebo vo výdavkoch. Vychádza z princípu "nemôžeme riadiť to, čo nemeriame ".

Programy M&T sú tak účinné, že vykazujú typické zníženie ročných nákladov na energiu cca 5-15%.

 

Čo vieme monitorovať ?

 • Odpočet meradiel energií.
 • Tlak, teplotu a vlhkosť.
 • Ovládanie brán a závor.
 • Malé vodné elektrárne.
 • Nedostupné objekt

 

Výhody EM

 • Sústavná kontrola dodávateľov energií a zmluvných podmienok.
 • Analýza trhu s energiami a výber dodávateľa.
 • Monitoring a riadenie spotrieb energií v reálnom čase.
 • Možnosť okamžite reagovať a zabrániť veľkým škodám.
 • Významne pomáha pri návrhu racionalizačných opatrení.
 • Plánovanie spotrieb energií a súvisiacich nákladov (Targeting).
 • Pri výrobných podnikov zreálnenie energetických nákladov na 1 kus výrobku.
 • Zníženie nákladov na energie.
 • Environmentálne prínosy.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti.